English on Tour By Krusawasd - Koh Chang

เที่ยวเมืองไทย ...มีอะไรดีๆ อีกเยอะ ครับ

...พอดีช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมา (2553) ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่โซนตะวันนออกของไทย ครับ โดยเฉพาะที่เกาะช้าง...
วันนี้เราข้ามเรือไปรู้จัก เกาะช้าง กันไหม ครับ ....

                 
 

Koh Chang Marine National Park in a Nutshell

Name variation Mu Ko Chang
English translation Elephant Island Archipelago
Number of islands/isles 52
Total land area 650 sq. km.
The 3 largest islands
Koh Chang: 154.8 sq. km. (Thailand’s second largest island)
Koh Kood: 129 sq. km. (Fourth largest island in Thailand)
Koh Maak: 16 sq. km.
Koh Chang land dimension
Length: 30 km.    Width: 14 km.
Population 5,356 inhabitants (as of 2005)
Population density 34.6 inhabitants per sq. km.
Province Trat
Zip code 23170
Area code 039
Distance from Bangkok 310-330 km.
Distance from Trat 8 km.
Highest peak 744 m (Khao Jom Peasat, Salak Phet)
Administration 2 sub districts, 9 villages
Temperature
Monthly Average Range: 34 C (April) - 22 C  (January)
Annual Average: 27.3 C
Average High: 31.3 C
Average Low: 23.2 C
Climate Hot and humid
Annual average rainfall amount 3,200 mm
Electricity 220V 50Hz
History
- Before World War II, Koh Chang was little known and piracy was still prolific around the archipelago.
- Koh Chang was the scene of a sea battle between the Thai and the French naval ships in 1941.
- Backpackers discovered the charms of the archipelago in the mid 70’s.
- The district was given national park status on the  31st of December 1982.
- It was only in 2000 that electricity and landline phones were available.
- It is the 45th of the 102 national parks in Thailand.
- Rapid developments began in 2002.
Location Southeastern region of Thailand, near the border to Cambodia in the Gulf of Thailand
Coordinates
Latitude 12 6’13” N  Longitude 102 21’7” E
Topography Mostly mountainous with rounded slopes; waterfalls are products of this mix of mountains and streams
Flora Dipterocarps, gum trees, conifer, evergreen, fishtail palms, rattan palms, fern, and mangroves
Fauna 29 species of mammals, 74 species of birds, 42 species of reptiles and amphibians, and a rich marine life
Geography
- The interior of the main island, Koh Chang, is mountainous, covered by tropical rainforest.
- Accommodations are mostly on the western side, while the  eastern side remains agricultural. The island looks like a sleeping elephant, hence, its name.
Seasons
Rainy season: May to October
Dry season: November to February
Summer: March to April
Activities Snorkeling, diving, elephant trekking, hiking, waterfall trek, spa, tattoo, bird watching, island, hopping, kayaking, sailing, parasailing, fishing, squid fishing, overnight deep sea fishing, shopping, bar hopping, Cambodia tour, camping, firefly tour.
Attractions
- Fine white sandy beaches
- Clear blue marine waters
- Waterfalls
- Rich marine life
- Rich rainforest wildlife
Spending brackets
- Average Room Prices
Low: 130-600 Baht 
Middle: 600-3,000 Baht 
High: 3,000-10,000 Baht
Deluxe: 10,000 Baht and up
- Average Meal Prices
Low: 40-180 Baht
Middle: 180-300 Baht
High: 300-500 Baht
Suggested clothing Light fibers and thin cotton during the summer season. However, please do prepare pullovers during the month of December to February since it can get very cold on the island with temperatures as low as 20 C.

                                                     
                          
                                                             ไทย Thai version เกาะช้าง ภาษาไทย
 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ชื่อ หมู่เกาะช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ Elephant Island Archipelago
จำนวนเกาะ 52 เกาะ
พื้นที่ทั้งหมด 650 ตร.กม.
3 เกาะขนาดใหญ่ของหมู่เกาะช้าง ดังนี้
เกาะช้าง: 154.8 ตร.กม. (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย)
เกาะกูด: 129 ตร.กม. (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศไทย)
เกาะหมาก: 16 ตร.กม.
ขนาดพื้นที่เกาะช้าง
ความยาว: 30 กม.   ความกว้าง: 14 กม.
จำนวนประชากร 5,356 คน (ปี พ.ศ. 2549)
เฉลี่ยพื้นที่อาศัย 34.6 คน/ตร.กม.
จังหวัด ตราด
รหัสไปรษณีย์ 23170
รหัสโทรศัพท์พื้นที่์ 039
ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 310-330 กม.
ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด 8 กม.
จุดสูงสุด 744 เมตร (เกาะKhao Jom Peasat, สลักเพชร)
การบริหาร 2 กิ่งอำเภอ, 9 หมู่บ้าน
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย: 34 องศาเซลเซียส (เม.ย.) - 22 องศาเซลเซียส  (ม.ค.)
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี: 27.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด: 31.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด: 23.2 องศาเซลเซียส
สภาพอากาศ ร้อนและอบอ้าว (ร้อนชื้น)
จำนวนน้ำฝน ปริมาณ 3,200 mm
กระแสไฟฟ้า 220V 50Hz
ประวัติ
- ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เกาะช้างยังไม่เป็นที่รู้จักและพื้นที่บนเกาะรกร้างว่างเปล่า
- เกาะช้างมีเหตุการณ์สำคัญคือ สงครามป้องกันดินแดนระหว่างเรือไทยกับเรือฝรั่งเศส ในปี 2484
- นักท้องเที่ยวค้นพบมนเสน่ห์ของหมู่เกาะในกลางยุค 70
- ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง วันที่ 31 ธ.ค. 2525
- ในปี 254 มีเพียงไฟฟ้าและโทรศัพท์พื้นที่
- อยู่ในอันดับที่ 45 จาก 102 แห่งของอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
- พัฒนาอย่างรวดเร็วในปี 2545
สถานที่ตั้ง เกาะช้างตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไทย ฝั่งอ่าวไทย และติดกับประเทศกัมพูชา
ละติจูด 12 6’13” N  ลองติจูด 102 21’7” E
ภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยภูเขาป่าไม้และมีพื้นที่ลาดชัน มีน้ำตกบนเกาะช้าง
พันธุ๋ไม้ ต้นมะพร้าว, ต้นยางพารา, ต้นปาล์ม, ต้นหวาย, ต้นเฟิร์น และต้นโกงกาง
สัตว์ท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 29 ชนิด, นก 74 ชนิด, สัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 42 ชนิด
พื้นที่ภายในเกาะช้าง
- ภายในเกาะช้างถูกโอบล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าฝนเมืองร้อน
- แหล่งที่พักอาศัยนิยมอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งนี้ลักษณะของเกาะช้างคล้ายกับช้างนอนหลับตามชื่อเกาะ
ฤดูกาล
ฤดูฝน: เดืิอนพ.ค.-ต.ค.
ฤดูหนาว: พ.ย.-ก.พ.
ฤดูร้อน: มี.ค.-เม.ย.
กิจกรรม ดำน้ำชมปะการังทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น, ขี่ช้างชมไพร, เดินป่า, เที่ยวน้ำตก, สปา, ส่องนก, เที่ยวเกาะ, พายเรือคายัค, แล่นเรือใบ, ตกปลา, ตกหมึก, ตกหมึกและตกปลาตอนกลางคืน, ชอปปิ้ง, บาร์, กัมพูชา ทัวร์, ตั้งแคมป์ และชมหิ่งห้อย
สิ่งน่าสนใจ
- หาดทรายขาว
- น้ำทะลสีฟ้าใสสะอาด
- น้ำตก
- อุดมไปด้วยธรรมชาติของท้่องทะเล
- อุดมไปด้วยธรรมชาติของป่าฝน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ :
- ราคาห้องพักโดยเฉลี่ย
ราคาขั้นต่ำ: 130-600 บาท
ราคาปานกลาง: 600-3,000 บาท
ราคาสูง: 3,000-10,000 บาท
ราคาสูงมาก: 10,000 บาทขึ้นไป
- ราคาอาหารโดยเฉลี่ย
ราคาขั้นต่ำ: 40-180 บาท
ราคาปานกลาง: 180-300 บาท
ราคาสูง: 300-500 บาท
การแต่งกาย ฤดูร้อนแนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าโปร่ง สบาย ทั้งนี้ช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ. มีอากาศหนาว ที่สุดของเกาะช้าง อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ขอบคุณข้อมูลการเที่ยว : http://www.koh-chang.com
 

Today, there have been 21 visitors (32 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=